är hockey farligt
Bild: © sport247

Är hockey farligt? En vetenskaplig studie

Ishockey är en snabb och spännande sport, men den kan också vara farlig om inga säkerhetsåtgärder vidtas.

Hockeyspelare måste bära skyddsutrustning som hjälm, munskydd, skydd, handskar och benskydd för att skydda sig mot skador.

Även med all denna utrustning på sig kan olyckor fortfarande inträffa, så det är viktigt att spelarna förstår vikten av säkerhet inom hockeyn.

Men är hockey farligt? I den här artiklen reder vi ut frågan med vetenskapens hjälp.

Korta svaret

 • Är hockey farligt?

  Även om skadefrekvensen är något högre i hockey än i andra sporter som fotboll, är hockey i sig inte farligt.

  Det som är farligt, däremot, är slagskotten från andra spelare på isen. Pucken kan komma upp i över 160km/h och kan orsaka rejäla skador.

Skadefrekvens i hockey

En studie som genomfördes i Sverige visar att skadefrekvensen för damspelare är 14,2/1000 spelade timmar och 28,2/1000 spelade timmar för herrspelare.

Detta kan jämföras med den genomsnittliga skadefrekvensen för fotboll som ligger på ca 9/1000 spelade timmar.

Det betyder att hockey är 3 gånger “farligare” än fotboll.

Hjärnskakningar inträffar 0.8/1000 spelade timmar för båda grupperna.

Tacklingarna beskrevs olika beroende på kön; ”fick en tackling rakt in i sargen” eller ”fick en tackling i samma åkriktning” är den vanlistes skadebeskrivningen för damer, medans män rapporterar “open ice tacklig” eller “tackling i ryggen rakt in i sargen” i högre utsträckning.

Resultatet av denna studie visar att hockeyinjuries är vanliga bland både kvinnor och män med högst frekevens av skador på knä-axlar och armbågar vid respektive kön.

Typer av skador

De vanligaste skadorna i hockey beror på tacklingar eller hårda skott mot kropp. Datan pekar på att risken för allvarlig skada har gått ner i samband med bättre skyddsutrustning, men det finns alltid en överhängande risk för skada.

Enligt studien ser distributionen av skador i hockey ut så här:

 • Hjärnskakning – 13.3%
 • Ledbandsskador – 23.3%
 • Muskelskador – 33.3%

Av dessa inträffade ca 30% från slagskott av andra spelare (endast data inom herr).

Minimera risken för farliga skador

Först och främst är rätt utrustning viktig för alla hockeyspelares säkerhet.

Hjälmar krävs på alla nivåer och måste sitta ordentligt på huvudet utan lösa band eller andra delar som kan lossna under spelets gång. Andra viktiga delar av skyddsutrustningen är:

 • Axelskydd
 • Armbågsskydd
 • Munskydd
 • Nackskydd
 • Suspensoarer (för manliga spelare)
 • Benskydd
 • Handskar

Spelarna måste säkerställa att utrustningen passar ordentligt innan de deltar i en match eller ett träningspass.

Förutom att bära skyddsutrustning när man spelar hockey är det också viktigt att följa de spelregler som fastställts av internationella ishockeyförbundet eller klubbens föreskrifter.

I dessa regelböcker fastställs förväntningar på spelarnas uppförande både på och utanför isen samt påföljder för osäkra aktiviteter som t.ex. checking bakifrån, slagskott mot kropp och slagsmål, som inte bara äventyrar de inblandade utan även alla andra på isen

Hockey har, sen den uppfanns, alltid handlat om ett par enkla mantran för säkert spel:

Respektera dig själv genom att se till att du bär lämpligt skydd och respektera andra genom att följa reglerna och främja positiva attityder när du spelar tävlingsmässigt och är åskådare på ett ansvarsfullt sätt, så behöver inte hockey vara farligt för någon involverad.

Det har dock hänt, vill vi poängtera, att spelare har blivit allvarligt skadade eller till och med avlidit till följd av tragiska olyckor som kan ske i rinken. Ett exempel på detta är Timur Fahkrutdinov som tyvärr blev träffad av en puck som senare innebar slutet på hans liv.

Okej, då har vi koll på hockey – men vilken är världens farligaste sport? Läs mer här.